Teklif Almak İstiyorum

Çerez (Cookie) Politikası

Bu web sitesi deneyiminizi geliştirmek için çerezler kullanmaktadır.

Çerez Politikası

Gizlilik Politikası

Kişisel verilerinizin Aksoylar Mühendislik Doğalgaz ve Elektrik San. Tic. Ltd. Şti. (bundan sonra “Aksoylar Mühendislik olarak anılacaktır) tarafından web sitesi aracılığı ile toplanması, saklanması, aktarılması veya kişisel verilerinizin herhangi bir şekilde işlenmesinde, çerçeve nitelikteki işbu Gizlilik Politikası uygulanır.

Kişisel verilerinizin gizliliğine ve güvenliğine önem veriyoruz. Kişisel verileriniz Aksoylar Mühendislik tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve hukuki dayanağını ondan alan ikincil mevzuat ile Kişisel Verileri Koruma Kurulu kararları ve ilgili sair mevzuat hükümlerine uygun biçimde işlenmektedir.

Toplanabilecek Veriler

Aksoylar Mühendislik web sitesi üzerinde siz değerli kullanıcıların web sitesine erişimi ve yapacağınız işlemlere bağlı olarak

İsminiz, TCKN’niz gibi kimlik bilgileriniz,

IP bilgileriniz,  

İletişim bilgileriniz,

Kullanıcı işlem bilgisi,

İşlem güvenliği bilgileriniz,

Pazarlama ve iletişim tercihleriniz de dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere

İşbu web sitesi aracılığıyla tarafınıza sunulan hizmetlerin ifa edilmesi için gerekli olabilecek ve Veri Koruma Mevzuatı uyarınca kişisel veri sayılan sair bilgileri, Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Bilgilendirme/ Aydınlatma Metni’nde açıkça belirtilen amaçlar için toplayabilecek ve işleyebilecektir.

Tarafınızca paylaşılan 3. kişilere ait kişisel veriler bakımından (örneğin bir aile üyesi veya bir müşteri) aşağıdakileri sağlamak ve doğrulamak sizin sorumluluğunuzdadır:

İlgili bireye Aksoylar Mühendislik’in kim olduğunu ve kişisel bilgileri nasıl kullandığını iletmek (işbu Gizlilik Politikası’nda belirtildiği şekilde)

İlgili bireyin kişisel verilerini (özel nitelikli kişisel veriler dahil) bizlere sağlamak ve bizim bu kişisel verileri işbu Gizlilik Politikası’nda belirtilen şekilde işlememiz için ilgili bireyin iznini almış olmak.

Çerez Kullanımı

İnternet sitemizden en verimli şekilde faydalanabilmeniz ve kullanıcı deneyiminizi geliştirebilmek için Cookie kullanıyoruz. Cookie kullanılmasını tercih etmezseniz tarayıcınızın ayarlarından Cookie'leri silebilir ya da engelleyebilirsiniz. Ancak bunun internet sitemizi kullanımınızı etkileyebileceğini hatırlatmak isteriz. Tarayıcınızdan Cookie ayarlarınızı değiştirmediğiniz sürece bu sitede çerez kullanımını kabul ettiğinizi varsayacağız.

Bu Çerez Bildirimi MBT tarafından sahip olunan ve işletilen www. aksoylarmuhendislik.com.tr için geçerli olup Çerezler ve pikseller dahil diğer teknikler ("Çerezler") yoluyla www.aksoylarmuhendislik.com.tr web sitemizde ("Site") toplanan kişisel bilgileri nasıl kullandığımızı açıklamaktadır..

Çerez Nedir ve Neden Kullanılmaktadır?

Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından tarayıcılar aracılığıyla cihazınıza veya ağ sunucusuna depolanan küçük metin dosyalarıdır. Çerezler konusundan daha detaylı bilgi için: http://www.aboutcookies.org/ ve http://www.allaboutcookies.org/ adreslerini ziyaret edebilirisiniz. İnternet Sitemizde çerez kullanılmasının başlıca amaçları aşağıda sıralanmaktadır:

— İnternet sitesinin işlevselliğini ve performansını arttırmak yoluyla sizlere sunulan hizmetleri geliştirmek,

— İnternet Sitesini iyileştirmek ve İnternet Sitesi üzerinden yeni özellikler sunmak ve sunulan özellikleri sizlerin tercihlerine göre kişiselleştirmek;

— İnternet Sitesinin, sizin ve Şirketimizin hukuki ve ticari güvenliğinin teminini sağlamak.

Web sitemizde Google Analytics, Php, Laravel, Mobil kullanılmaktadır. Google Adwords ilgi alanınıza yönelik reklamlar vermek için kullanılır.

Bu amaç için kullanılan Çerezler;

kullanıcının web sitesi ziyaretini kaydeder,

hangi reklamın, hangi kullanıcıya ve hangi sıklıkta gösterileceğine karar verir ve

reklamın etki düzeyini ve kullanıcıların tepkilerini analiz eder.

Böylece size, başka web sitelerini ziyaretiniz sırasında (web sitemizi kullanırken toplanan veriler değerlendirilerek) potansiyel olarak ilgilenebileceğiniz ürünlere ilişkin reklamlar gösterilir. Bu Google arama sonuçlarında çıkan reklamlar alanlarında olabileceği gibi diğer bir web-sitesinde de olabilir.

Verilerin Toplanma Amacı

Aksoylar Mühendislik, web sitesi aracılığıyla toplanan kişisel verilerinizi web sitesinden faydalanabilmeniz, web sitesine üyelik kaydınızın gerçekleştirilmesi, sunduğumuz hizmetlerin iyileştirilmesi, hizmetlerimizin geliştirilmesi, yeni hizmetlerin tanıtımı ve bilgilendirilmesi, bu kapsamda sizlere gerekli bilgilendirilmelerin yapılması, sizler ile temas kurulması ve sunduğumuz hizmetlerin doğasından kaynaklanan yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi için işleyebilir.

 

Söz konusu kişisel verileriniz Aksoylar Mühendislik,  raporlama ve iş geliştirme faaliyetleri kapsamında işlenebilecek, kimliğiniz ifşa edilmeden çeşitli istatistiksel değerlendirmeler yapma, veri tabanı oluşturma ve pazar araştırmalarında bulunma amacıyla da kullanılabilecektir.

 

Aksoylar Mühendislik, ayrıca, KVK Kanunu’nun 5 ve 8. maddeleri uyarınca ve/veya ilgili mevzuattaki istisnaların varlığı halinde kişisel verilerinizi ayrıca rızanızı almaksızın işleyebilecek ve üçüncü kişilerle paylaşabilecektir. Bu istisnalar aşağıda belirtilmiştir:

Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,

İlgili kişi ile Aksoylar Mühendislik, arasında herhangi bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

Aksoylar Mühendislik, hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için veri işlemesinin zorunlu olması,

Kişisel verilerin ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Aksoylar Mühendislik’in meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Bu bilgilerin hangi amaçlarla toplandığı ve ne şekilde kullanacağımız konusunda mevzuatın gerekli kılması halinde ilgili hizmet kapsamında daha net bir biçimde bilgilendirilirsiniz. Verileriniz Aksoylar Mühendislik’in bir sözleşme ilişkisi içerisinde olduğu, gizlilik yükümlülüğü bulunan ve Aksoylar Mühendislik,adına veri işleyen iş ortaklarınca işlenebilir ve bu maksatla Aksoylar Mühendislik,  tarafından iş ortaklarına aktarılabilir.

Taraflar arasındaki sözleşmelerinden doğan yükümlülüklerimizi yerine getirmek üzere Aksoylar Mühendislik, …. ile kişisel verilerinizi paylaşılabilir. Bu paylaşımlarda paylaşılan kişisel verilerin verilecek hizmetle sınırlı olmasına özen gösterilir.

Aksoylar Mühendislik topladığı kişisel verileri, tercihleriniz doğrultusunda, doğrudan pazarlama faaliyetleriyle ilgili olarak ilginizi çekebilecek 3.kişiler tarafından sunulan ürün ve hizmetleri belirlememize yardımcı olması amacıyla bu kişilerle paylaşabilir.

Kişisel verilerinizi, web sitesi ve mobil uygulamaları kullanımınızı, tercihlerinizi ve ilgi alanlarını analiz etmek gibi araştırma ve istatistiksel amaçlar için kullanılabilir.

Kanun gereği, bildirim veya açık rıza gerekmeksizin, suç ve dolandırıcılığı önlemek ve Aksoylar Mühendislik’in mevzuata uyumluluğunu denetlemek ve/veya sağlamak amacıyla kişisel verilerinizi kullanabiliriz.

Aşağıdaki durumlardan birinin varlığı halinde kişisel verileriniz açıklanabilir:

Mevzuat gereği;

Çalışanlarımızın, kamunun veya Aksoylar Mühendislik’in güvenliğini sağlamak amacıyla; 

Adli kovuşturma, mahkeme ilamı veya bir yasal süreci yerine getirmek amacıyla;

 

Faaliyetlerimizi yürütebilmek amacıyla (örneğin bilgi sistemleri yönetimi ve depolanması, veri analizi vb. konularda destek almak) kişisel verilerinizi, iş ortağı üçüncü kişi hizmet sağlayıcılarımıza aktarabiliriz.

Kişisel Verilerinizin Güvenliği

Bize sağladığınız kişisel verilerin gizliliğini ve güvenliğini korumaya önem veriyoruz. Bu doğrultuda, kişisel verilerinizi yetkisiz erişim, zarar, kayıp veya ifşaya karşı korumak için gerekli teknik ve idari güvenlik önlemleri almaktayız.

Lütfen internet üzerinden gerçekleştirilen iletişimlerin (e-posta gibi), şifrelenmiş olmadığı sürece, güvenli olmadığını da unutmayınız. Web sitesinin başka web sitelerine linkler içermesi halinde bu diğer web sitelerinin farklı veri işleme politikaları olabileceğini hatırlatırız. Herhangi bir kişisel verinizi iletmeden önce lütfen bu web sitelerinin gizlilik politikalarını dikkatle okuyunuz.

Ticari Elektronik İletiler

Kabul etmiş olmanız halinde, Veri Koruma Mevzuatı’nın izin verdiği sınırlar dahilinde size doğrudan pazarlama yöntemleriyle (ör. telefon, e-posta, SMS, sosyal ağlar, posta), Aksoylar Mühendislik’in ürün ve hizmetleri için güncellemeler ve teklifler sunabiliriz.

Bu çerçevede ürün ve hizmetlerimizi belirlemek, isteklerinize uygun hale getirmek ve bir araya toplamak; fiyatları belirlemek ve ilginizi çekebilecek indirimler sunmamıza yardımcı olmak amacıyla tarafımıza verilmiş olan diğer kişisel verilerinizi, sizin istek ve taleplerinizle sınırlı olması kaydıyla kullanabilir ve işleyebiliriz. E-posta, mesaj ya da diğer doğrudan pazarlama faaliyetleri kapsamında tarafınızla iletişime geçildiğinde size daima “ayrılma” seçeneği sunulur. Herhangi bir zamanda bizimle iletişime geçerek pazarlama tercihlerinizi değiştirebilirsiniz.

Kişisel Verilere İlişkin Haklar

Hakkınızda tuttuğumuz kişisel verilerin doğru ve güncel olması önemlidir. Bu nedenle kişisel verilerinizde bir değişiklik meydana geldiğinde lütfen bize bildiriniz. KVK Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca, kişisel verileri işlenen herkes Aksoylar Mühendislik’e başvurarak kendisi ile ilgili aşağıda yer alan konularla ilgili taleplerde bulunabilir:

Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

Kişisel verilerinin işlenme amacı ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Kişisel verilerinin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,

Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

Kişisel verilerinin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde bunların silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 

İşlenen verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle veri sahibinin aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

Verisi, veri sorumlusu Aksoylar Mühendislik’in talimatları uyarınca işlenen her ilgili kişi KVK Kanunu’nun 11.maddesi kapsamındaki haklarını kullanmak amacıyla KVK Kanunu’nun 13.maddesi uyarınca veri sorumlusuna başvuruda bulunma hakkına sahiptir. Veri sorumlusu Aksoylar Mühendislik, bu başvuruyu en geç 30 (otuz) gün içerisinde kabul veya gerekçesini açıklamak kaydıyla reddetmek zorundadır. Ancak bu başvurunun usulüne uygun bir başvuru olarak kabul edilebilmesi için Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Tebliği’nde düzenlenen unsurların tamamını karşılaması gerekmektedir.

Herhangi bir ilgili kişinin başvurusunun geçerli bir başvuru olarak kabul görmesi için;

İlgili kişinin bizzat kendisi tarafından kimlik ibraz etmek suretiyle Türkçe dilinde, yazılı olarak veya

Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da

İlgili kişi tarafından Aksoylar Mühendislik’e daha önce bildirilen ve Aksoylar Mühendislik’in sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle veya

Aksoylar Mühendislik tarafından, başvuru amacına yönelik geliştirilmiş bir yazılım ya da uygulama vasıtasıyla iletilmesi gereklidir.

Yine bir başvurunun usulüne uygun bir başvuru olarak kabul edilip değerlendirilmesi için içerisinde aşağıdaki hususların hepsinin yer alması gerekmektedir.

İlgili kişinin adı, soyadı ve başvuru yazılı ise ıslak imzası,

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,

Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,

Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,

İlgili kişiye ait talebin konusu.

Bu nedenle KVK Kanunu’nun 11.maddesi uyarınca size tanınan haklarınızı kullanabilmeniz için Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Tebliği’nde düzenlenen unsurların tamamını taşıyacak şekilde hazırladığımız başvuru formunu buradan indirerek doldurabilir, formda yer alan iletişim bilgilerini kullanarak iadeli taahhütlü posta yoluyla, şahsen gelip bizzat başvurarak ya da güvenli elektronik imza kullanarak elektronik posta yoluyla Aksoylar Mühendislik’e iletebilirsiniz.

Kişisel Verilerin Saklama Süresi

Aksoylar Mühendislik, Kullanıcı tarafından sağlanan kişisel verileri, sunduğu hizmetlerin mahiyetinden kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla, hizmetlerin sağlandığı süre boyunca saklayacaktır.

Gizlilik Sözleşmesi

AKSOYLAR MÜHENDİSLİK DOĞALGAZ VE ELEKTRİK SAN. TİC. LTD. ŞTİ. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA VE

BİLGİLENDİRME METNİ

Aksoylar Mühendislik, kişisel verilerinizin hukuka uygun olarak toplanması, saklanması ve paylaşılmasının sağlanması ve gizliliğinizi korumak amacıyla ilgili mevzuat çerçevesinde mümkün olan en üst seviyede güvenlik tedbirlerini almaktadır. İşbu sorumluluğumuzun farkındalığı ile 6698 sayılı kanun kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği şekilde ve mevzuat çerçevesinde işlemekteyiz.

1) Veri Sorumlusu ve Temsilcisinin Kimliği

Kişisel verilerinizin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) 10. maddesi uyarınca, veri sorumlusu sıfatıyla Aksoylar Mühendislik Doğalgaz Ve Elektrik San. Tic. Ltd. Şti. tarafından hangi kapsamda işlenebileceği aşağıda açıklanmıştır.

2) Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

Toplanan kişisel verileriniz, mevzuat tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak Aksoylar Mühendislik tarafından aşağıda yer alan amaçlarla işlenebilmektedir:

 Aksoylar Mühendislik’in yürüttüğü ticari faaliyetlerin mevzuata ve Şirket politikalarına uygun olarak yerine getirilmesi için şirketimizin iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve bu doğrultuda faaliyetlerin yürütülmesi;

 Aksoylar Mühendislik’in insan kaynakları politikasının belirlenmesi ile faaliyetlerinin yürütülmesi ve icra edilmesi;

 Aksoylar Mühendislik’in kısa, orta ve uzun vadede ticari politikalarının tespit edilmesi, planlanması ve uygulanması;

 Aksoylar Mühendislik ile iş ilişkisi içerisinde olunan ilgili kişilerin ticari, teknik, hukuki emniyetinin sağlanması ve işbu gerçek / tüzel kişilerle irtibat sağlanması;

 Resmi kurumlarca ilgili mevzuat kapsamında öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uyulması, bu hizmetlerden faydalanılmasına ilişkin olarak tabi olduğumuz yasal yükümlülüklerin ifa edilmesi;

 Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amacıyla; yürütülen finans operasyonları, iletişim, pazar araştırması ve sosyal sorumluluk aktiviteleri, satın alma operasyonları (talep, teklif, değerlendirme, sipariş, bütçelendirme), şirket içi sistem ve uygulama yönetimi operasyonları, hukuki operasyonlarının yönetilmesi;

 Resmi makamlardan ya da ilgili kişilerden gelen taleplerin incelenmesi, değerlendirilmesi, yanıtlanması;

 İleride doğabilecek hukuki uyuşmazlıklarda delil olarak ispat yükümlülüğünün yerine getirilmesi;

 KVKK 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel verilerin işlenmesi şartları ve amaçları kapsamında işlenmektedir.

 Faaliyetlerimiz kapsamında gerekli iş ve bilgilerin işlenmesi amacı ile verileriniz otomatik karar verme kapsamında sınıflandırılmaktadır. Bu durum oluşturulacak raporlar ve ilgili kuruluşlara sunulacak belgeler için zorunluluk arz etmektedir.

Kişisel verilerinizin işlenmesi yasal ve sözleşme gereği zorunluluk olup, verilerinizin sağlanmaması durumunda şirket ile iş ilişkisi olan gerçek/tüzel kişilerin ticari faaliyetin yürütülmesi, mevzuat kapsamında gerekli olan bildirimler ve yükümlülüklerin yerine getirilmesi, insan kaynakları faaliyetlerinin icrasının sağlanması, hukuki-teknik-ticari emniyetin sağlanması imkânsız hale gelecektir.

3) Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel veriler, yukarıda sayılı olan amaçlarla sınırlı olmak kaydı ile KVKK 8. madde ve 9.madde kapsamında, Aksoylar Mühendislik tarafından aşağıda yer alan kişilere aktarılmaktadır:

 Aksoylar Mühendislik’in’in iş ortakları ve iştirakleri,

 Türk Ticaret Kanunu, Türk Borçlar Kanunu, İş Kanunu ve ilgili diğer kanun ve mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi ve kurumlar,

 Kanunen yetkili kurum ve kuruluşlara, idari ve yasal merciler ve özel mevzuatların emrettiği kurum, kuruluş, kişi ve şirketler ile;

 Ürün ve hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız gerçek ve tüzel kişilere aktarılması halinde, yine aktarılacak yurtiçi kurum ve/veya işletmenin de KVKK uyumluluğu ve veri güvenliğinin bulunup bulunmadığı sorulmak sureti ile aktarılacaktır.

4) Kişilerin Verilen Toplanma Yönetimi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla şirketimiz tarafından farklı kanallarla (sözlü, yazılı, elektronik ortam) mevzuata ve şirket politikalarına uyumun sağlanması, sözleşmelerin ifa edilmesi, kanunun açıkça öngörmesi, şirketin meşru menfaati hukuki sebeplerine dayanılarak toplanmaktadır. Kişisel verileriniz, KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

5) Kişisel Verilerin Saklanacağı Süre

Kişisel verileriniz ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilir. Azami süre belirlenirken aşağıdaki kriterler göz önünde bulundurulmaktadır:

 İlgili veri kategorisinin işlenme amacı kapsamında veri sorumlusunun faaliyet gösterdiği sektörde genel teamül gereği kabul edilen süre, İlgili veri kategorisinde yer alan kişisel verinin işlenmesini gerekli kılan ve ilgili kişiyle tesis edilen hukuki ilişkinin devam edeceği süre,

 İlgili veri kategorisinin işlenme amacına bağlı olarak veri sorumlusunun elde edeceği meşru menfaatin hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak geçerli olacağı süre,

 İlgili veri kategorisinin işlenme amacına bağlı olarak saklanmasının yaratacağı risk, maliyet ve sorumlulukların hukuken devam edeceği süre,

 Belirlenecek azami sürenin ilgili veri kategorisinin doğru ve gerektiğinde güncel tutulmasına elverişli olup olmadığı,

 Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğü gereği ilgili veri kategorisinde yer alan kişisel verileri saklamak zorunda olduğu süre,

 Veri sorumlusu tarafından, ilgili veri kategorisinde yer alan kişisel veriye bağlı bir hakkın ileri sürülmesi için belirlenen zaman aşımı süresi.

6) Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi www.aksoylarmuhendislik.com.tr internet adresinden Aksoylar Mühendislik’e iletmeniz durumunda şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde sonuçlandıracaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

 Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

 Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptirler.

Aksoylar Mühendislik olarak ürün ve hizmetlerimizden faydalanan kişilere ve Aksoylar Mühendislik ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVK Kanunu)’na uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesi konusunda hassasiyet göstermekteyiz. Kişisel Verilerinizi aşağıdaki politika metninde açıklandığı ve mevzuatta öngörülen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.

1.AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR

1.1.AMAÇ

Bu Kişisel Verileri İşleme ve Koruma Politikası, Aksoylar Mühendislik Doğalgaz Ve Elektrik San. Tic. Ltd. Şti. 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun (KVKK) ve ilgili diğer mevzuat ile getirilen yükümlülüklerini yerine getirirken uyacağı esasları düzenleyen ana politika metnidir.

1.2.KAPSAM

Politika, Aksoylar Mühendislik çalışanları, müşterileri, web sitesi ziyaretçileri dahil olmak üzere, Aksoylar Mühendislik’in faaliyetleri sırasında topladığı, işlediği yahut kendisi ile paylaşılan Kişisel Verileri kapsamakta olup; Aksoylar Mühendislik, departmanları ve çalışanları nezdinde bağlayıcıdır.

1.3.TANIMLAR

Kişisel Veri doğrudan veya dolaylı olarak Aksoylar Mühendislik’in bir İlgili Kişinin kimliğini, tek başına veya Aksoylar Mühendislik’in elindeki ya da kontrolündeki diğer bilgilerle birleştirerek belirlemesine imkân veren her türlü bilgi anlamına gelmektedir.

Kişisel Sağlık Verisi kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü sağlık bilgisi anlamına gelmektedir.

Veri İşleme Kişisel Veriler üzerinde gerçekleştirilen, toplama, kaydetme, depolama, muhafaza etme, değiştirme, yeniden düzenleme, açıklama, aktarma, devralma, elde edilebilir hale getirme, sınıflandırma ya da kullanılmasını engelleme de dahil her türlü işlem anlamına gelmektedir.

İlgili Kişi Kişisel Verileri Aksoylar Mühendislik tarafından yahut adına işlenen tüm gerçek kişiler anlamına gelmektedir.

Açık Rıza belirli bir konu hakkında, bilgilendirildikten sonra, özgür iradeyle verilen onay anlamına gelmektedir.

İmha Kişisel Verilerin silinmesi veya yok edilmesi anlamına gelmektedir.

Anonim Hale Getirilmiş Veri, veri sorumlusu ya da İlgili Kişiyi belirlenebilir hale getirecek başka herhangi bir kişi tüm makul ve olağan yöntemleri kullandıktan sonra dahi, Kişisel Verinin hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesi anlamına gelmektedir.

Veri İşleyen veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına Kişisel Verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi anlamına gelmektedir. Her bir somut olayda Veri İşleyenin kim olduğu ayrıca değerlendirilmelidir.

Veri Sorumlusu Kişisel Verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi anlamına gelmektedir. Veri sorumlusu Aksoylar Mühendislik olabileceği gibi zaman zaman Aksoylar Mühendislik adına yahut Aksoylar Mühendislik’in yetkilendirdiği üçüncü bir kişi de olabilir. Her bir somut olayda veri sorumlusunun kim olduğu ayrıca değerlendirilmelidir.

Kurul Kişisel Verileri Koruma Kurulu anlamına gelmektedir.

2.KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ

2.1.İLKELER

Aksoylar Mühendislik Kişisel Veri toplama ve işlemeye ilişkin gerçekleştirdikleri her türlü faaliyette şu ilkelere uygun hareket eder:

2.1.1.Hukuka Ve Dürüstlük Kurallarına Uygunluk

Kişisel Veriler hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak toplanacak ve işlenecektir.

2.1.2.Doğruluk ve Gerektiğinde Güncellik

Aksoylar Mühendislik, Kişisel Verilerin toplanma ve işlenme amacı doğrultusunda gerekli olması halinde:

 Kişisel Verilerin tam, doğru ve güncel tutulması için gerekli makul önlemleri alacak,

 İlgili Kişilerin Kişisel Verilere ilişkin değişikliklerle ilgili bilgi vermesi halinde Kişisel Verileri güncelleyecek, eksik ya da yanlış verilerin güncellenmesi, düzeltilmesi ya da silinmesi için gereken makul önlemleri alacaktır.

2.1.3.Belirlilik, Açıklık ve Meşru Amaçları Haiz Olma

Aksoylar Mühendislik, gerekli ve toplanmasındaki iş amacıyla bağlantılı olduğu ölçüde Kişisel Veri toplamayı ve işlemeyi taahhüt eder. Hukuken izin verilen veya gerekli olan haller hariç, Kişisel Veriler gelecekte ortaya çıkması beklenen amaçlar doğrultusunda önceden toplanmayacak ve/veya işlenmeyecektir. Kişisel Verilerin işlenmesinin hukuken gerekli olduğu ya da mümkün olduğu durumlar dışında, yalnızca verinin toplanmasından önce açıkça belirtilen meşru amaçlar doğrultusunda ve alınacak onaya yahut gerekli olduğu hallerde, Açık Rıza’ya uygun olarak işlenecektir.

Aksoylar Mühendislik tarafından herhangi bir veri toplama faaliyeti öncesinde, veri toplama yöntemine ve işbu Politikaya uygun bir şekilde İlgili Kişinin Açık Rızasının alınmasının gerektiği hallerde onay formu ya da rızanın alındığı çevrimiçi ortamlar kullanılacaktır.

Kişisel Verilerin Aksoylar Mühendislik adına Veri İşleyen üçüncü kişilerce işlendiği hallerde, üçüncü kişilerin, işbu Politikada yer alan yükümlülüklere uygun davranacağını önceden yazılı ve sözleşme olarak yahut sair şekilde taahhüt etmesi gerekir.

2.1.4.İlgili Mevzuatta Öngörülen veya İşlendikleri Amacın Gerektirdiği Süre ile Muhafaza Etme

Kişisel Veriler işlenme amaçlarına uygun olarak azami muhafaza süresince saklanır; bu süre mevzuatta belirlenen yükümlülüklere uygun davranmak ya da meşru işletme menfaatlerini korumak amacıyla daha uzun süre tutulabilir. Hukuki, idari ya da ticari olarak gerekli süreler sona erdikten sonra ihtiyaç duyulmayan Kişisel Veriler mevzuata ve Aksoylar Mühendislik Kişisel Verilerin Saklanması ve İmhası Politikasına uygun şekilde silinecek, anonimleştirilecek yahut yok edilecektir.

Aksoylar Mühendislik fiziksel ve elektronik veri kayıt sistemlerinde bulunan Kişisel Verilere ilişkin olarak bu verilerin toplanma amacının ortadan kalkması ve hukuki saklama sürelerinin sona ermesi halinde tüm verilerin mevzuata uygun şekilde imhasından sorumludur.

Kişisel Verilerin silinmesi, yok edilmesi ve anonim hale getirilmesiyle ilgili yapılan bütün işlemler kayıt altına alınacaktır ve söz konusu kayıtlar, diğer hukuki yükümlülükler hariç olmak üzere en az üç (3) yıl süreyle saklanacaktır.

3.VERİ TOPLAMA VE İŞLEME

Aksoylar Mühendislik Kişisel Verileri aşağıdaki kanuni koşullara uygun olarak toplayacak ve işleyecektir.

3.1 Onay

İlgili Kişi, Kişisel Verilerinin toplanması ve/veyahut işlenmesine mevzuat ve Politikaya uygun olarak bilgilendirildikten sonra özgür iradesi ile yazılı yahut elektronik ortamda Açık Rıza verdikten sonra işlenecektirAlınan Açık Rıza beyanları fiziksel yahut elektronik ortamda rıza belgelenip ve saklanacaktır. Kişisel Veriler KVKK’da sayılan aşağıdaki hallerin varlığında İlgili Kişinin rızası olmaksızın işlenebilir:

 Kanunlarda açıkça öngörülmesi.

 Fiili imkansızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.

 Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait Kişisel Verilerin işlenmesinin gerekli olması.

 Veri Sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

 İlgili Kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.

 Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için Veri İşlemenin zorunlu olması.

 İlgili Kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Veri Sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

3.2 Özel Nitelikli Kişisel Veriler

Özel Nitelikli Kişisel Veriler yalnızca İlgili Kişinin Açık Rızasının bulunması ya da, sağlık ve cinsel hayata ilişkin veriler hariç olmak üzere, kanunlarda açıkça öngörülen hallerde işlenebilir. Sağlık ve cinsel hayata ilişkin Kişisel Veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler tarafından ilgilinin Açık Rızası aranmaksızın işlenebilir. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin işlenmesinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu kararlarına uygun hareket edilir.

4.KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

Kişisel Veriler yalnızca İlgili Kişinin veri aktarımına Açık Rızasının bulunması veya Açık Rızanın aranmadığı hallerden birinin varlığı halinde Türkiye’de bulunan üçüncü kişilere aktarılabilir.

Kişisel Verilerin Yurtdışında bulunan üçüncü kişilere aktarılmasında;

Kişisel Verilerin aktarıldığı yabancı ülkenin yeterli seviyede koruma sağlaması ya da; ilgili yabancı ülkede yeterli korumanın bulunmaması durumunda Aksoylar Mühendislik’in ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli korumanın sağlandığını yazılı olarak taahhüt etmeleri ve Kurulun izninin bulunması, şartları bulunmalıdır.

5.HAKLAR VE YÜKÜMLÜLÜKLER

5.1 İlgili Kişinin Hakları

Kişisel Verisi Aksoylar Mühendislik tarafından toplanan yahut işlenen gerçek kişiler, KVKK uyarınca Veri Sorumlusuna başvuru hakkına sahiptir. İlgili Kişi, başvuru hakkını kullanarak aşağıda sayılan talepleri yazılı olarak veya e-posta vasıtasıyla İşbu Politikanın son kısmında verilen iletişim bilgileri doğrultusunda Aksoylar Mühendislik’e yahut temsilcilerine yöneltebilir:

 Kişisel Veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

 Kişisel Verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi alma,

 Kişisel Verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 Yurt içinde veya yurt dışında Kişisel Verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 Kişisel Verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesi,

 Kanun çerçevesinde Kişisel Verilerin silinmesini veya yok edilmesi,

 İşlenen Kişisel Verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 Kişisel Verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesi.

5.2 Veri Sorumlusunun Yükümlülükleri

5.2.1 Aydınlatma Yükümlülüğü

Aksoylar Mühendislik İlgili Kişilere, Kişisel Verilerin elde edilmesi sırasında Kişisel Verilerinin işlenmesi süreci ve Veri İşlemenin amaçları hakkında bilgilendirici, açık ve anlaşılır bir bildirim yapacak; bu kişilerin Kişisel Verilerine ilişkin hakları konusunda bilgilendirilmesini ve Aksoylar Mühendislik tarafından işlenen Kişisel Verilerine makul ölçüde erişimlerinin olmasını sağlayacaktır.

İlgili Kişilere yapılacak bildirim asgari olarak aşağıdaki unsurları içerir:

 Veri Sorumlusunun yahut var ise temsilcisinin kimliği,

 Veri İşlemenin amacı, yöntemi ve hukuki sebebi,

 Kişisel Verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği,

 İlgili Kişilerin yukarıda yer alan madde 5.1 altında belirtilen kanuni hakları

5.2.2 Veri Güvenliğine İlişkin Yükümlülükler

Aksoylar Mühendislik ilgili mevzuatta belirlenen kapsamda,

 Kişisel Verilerin hukuka aykırı olarak işlenmemesini

 Kişisel Verilere hukuka aykırı olarak erişilmemesini

 Kişisel Verilerin kötüye kullanılmasını, ifşasını, değiştirilmesini ve yok edilmesine karşı muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri alır.

1. Aksoylar Mühendislik Kişisel Veri güvenliğini sağlamak amacıyla gerekli denetimleri yapar veya yaptırır.

2. Aksoylar Mühendislik faaliyetleri çerçevesinde topladığı ve/veya işlediği Kişisel Verileri (i) KVKK hükümlerine ve Politikaya uygun olarak gizli tutar, (ii) işleme amacı dışında kullanmaz, (iii) görevi gereği Kişisel Verilerin işlenmesi faaliyetine dahil olmayan çalışanının her türlü Veri İşleme faaliyetini yasaklar, ve (iv) çalışanlarının görevinin sınırlarına uygun kapsamda ölçüde Kişisel Verilere erişimine imkan tanır. Bu yükümlülük görevden ayrılmalarından sonra da devam eder.

3. İşlenen Kişisel Verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi hâlinde, Aksoylar Mühendislik bu durumu en kısa sürede ilgilisine ve Kurula bildirir.

5.2.3 Veri Sorumluları Siciline Kayıt

Aksoylar Mühendislik Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmelik’e göre Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanlığı tarafından oluşturulacak Veri Sorumluları Siciline kayıt olarak Yönetmelik uyarınca gerçekleştirilmesi gereken ilgili yükümlülüğü yerine getirecektir. Bu kapsamda aşağıdaki bilgiler kamuoyunun bilgisine sunulacaktır:

 Veri Sorumlusu, varsa Veri Sorumlusu temsilcisi ve irtibat kişisinin adı, adresi ve alınmış olması halinde KEP adresi,

 Kişisel Verilerin hangi amaçlarla işlenebileceği,

 Kişisel Veri konusu kişi grubu ve grupları ile bu kişilere ait veri kategorileri,

 Kişisel Verilerin aktarılabileceği alıcı ve alıcı grupları,

 Yabancı ülkelere aktarımı öngörülen Kişisel Veriler,

 Sicile kayıt tarihi ile kaydın sona erdiği tarih,

 Kişisel Veri güvenliğine ilişkin alınan tedbirler,

 Kişisel Verilerin işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre.

6.POLİTİKADA YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER

Bu Politikada yer alan hükümler Aksoylar Mühendislik tarafından gerek görüldüğü takdirde mevzuat hükümlerine uygun olarak internet sitelerinde yayınlanmak suretiyle değiştirebilir. İşbu hükümlerinden herhangi birisinin değişmesi halinde ilgili değişiklikler, değişikliğin yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer.

Aksoylar Mühendislik Doğalgaz ve Elektrik San. Tic. Ltd. Şti.

e-mail: info@aksoylarmuhendislik.com.tr

BİZİMLE İLETİŞİME GEÇMEKTEN ÇEKİNMEYİN

Bilgi Alın

+90 216 394 06 47